Процедура № 6017 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6017 на ДГС Тича от 14.03.2022 е прекратена!
ДГС Тича 14.03.2022 25,053.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина от обект 2204 на територията на „ЮИДП” ДП ТП ”ДГС Тича” с. Тича до дома на краен потребител

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.