Процедура № 6018 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Казанлък 14.03.2022 13,277.86 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия „Открит конкурс“
Предмет Механизирани дейности: почистване площи, почвоподготовка,залесяване и отглеждане тополови култури “, в Обект № 12-22-202

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-22-202 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.