Процедура № 6019 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Казанлък 14.03.2022 24,923.70 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия „Открит конкурс“
Предмет „Ръчно почистване на площи; почвоподготовка; залесяване; попълване на култури; ограждане на култури и отглеждане на култури: чрез окопаване в тераски “, в Обект № 12-22-201

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-22-201 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.