Процедура № 6023 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Твърдица 15.03.2022 45,940.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина явен търг Документация за участие в явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Твърдица.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№2112-2,№2201-2,№2202-2 и №2203-2 бук,брз,ива,кгбр,др.шир 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 476 куб.м. 66 куб.м. 50 куб.м. 592 куб.м.