Процедури

Процедура № 6025 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 17.03.2022
Втора дата
Начална цена 20,173.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 224101, 224102
Дървесен вид чб, здб, гбр, мждр, цр, ак, срлп, трп
Едра 146 куб.м.
Средна 54 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 344 куб.м.
За огрев 39 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 583 куб.м.