Процедура № 6037 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Тополовград 18.03.2022 15,937.17 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП "ДЛС Тополовград" в обект 2022-ЛКМ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.