Процедури

Процедура № 6037 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 18.03.2022
Втора дата
Начална цена 15,937.17 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП "ДЛС Тополовград" в обект 2022-ЛКМ

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.