Процедури

Процедура № 6045 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 22.03.2022
Втора дата
Начална цена 48,242.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2237.

Данни за дървесината

Обект/и № 2237
Дървесен вид цр,бл,гбр,избк,мжд,кгбр,пкл
Едра 17 куб.м.
Средна 12 куб.м.
Дребна 28 куб.м.
Технологична 615 куб.м.
За огрев 873 куб.м.
ОЗМ 145 куб.м.
Всичко 1650 куб.м.