Процедура № 6051 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 29.03.2022 6,463.86 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет 1. Отглеждане на горски култури – 99 дка; 1.1 Отглеждане на тригодишни горски култури – 9 дка х 1 път = 9 дка; 1.1.1 Отглеждане на тригодишни горски култури – 4 дка х 1 път = 4 дка (обичайна дейност) отд/подотд 460 „о“ 1дка и 487 „г“ – 3 дка.; 1.1.2 Отглеждане на тригодишни горски култури – 5 дка х 1 път = 5 дка (компенсационно залесяване, отд/подотд 487 „г“ – 5 дка; 2.Отглеждане на едногодишни култури 30 дка х 3 пъти = 90 дка; 2.1.1. Отглеждане на едногодишни горски култури 30 дка х 3 пъти = 90 дка (обичайна дейности), отд./подотд 119 „ж“ 30 дка, I-во, II-ро и III-то отглеждане на едногодишни култури - цер

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД 1/2022 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.