Процедури

Процедура № 6080 на ДГС Свиленград

Процедура № 6080 на ДГС Свиленград от 05.04.2022 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 05.04.2022
Втора дата
Начална цена 700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет Извършване на годишни технически прегледи на МПС/вкл. ГТП на газови и метанови уредби/ на пътни превозни средства за нуждите на ТП ДГС Свиленград за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.