Процедури

Процедура № 6083 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 05.04.2022
Втора дата
Начална цена 4,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Пряко договаряне по чл. 182 ал. 1
Предмет Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и пречистване на отпадъчни води от ВиК оператор

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.