Процедури

Процедура № 6086 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 15.04.2022
Втора дата
Начална цена 17,855.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2219
Дървесен вид бл, цр, кгбр, мжд
Едра 29 куб.м.
Средна 58 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 32 куб.м.
За огрев 505 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 624 куб.м.