Процедура № 6086 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 15.04.2022 17,855.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2219 бл, цр, кгбр, мжд 29 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 32 куб.м. 505 куб.м. 0 куб.м. 624 куб.м.