Процедури

Процедура № 6116 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 29.04.2022
Втора дата
Начална цена 11,374.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина в обект 2211

Данни за дървесината

Обект/и № 2211
Дървесен вид дб,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 82 куб.м.
За огрев 435 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 517 куб.м.