Процедури

Процедура № 6122 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 03.05.2022
Втора дата
Начална цена 7,720.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Механизирани дейности в разсадник "Гебран" за Обект № 2022-4 на територията на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № 2022-4
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.