Процедури

Процедура № 6124 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 11.05.2022
Втора дата
Начална цена 3,700.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет Доставка на строителни материали, необходими за изграждане на обект по чл. 206 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.