Процедури

Процедура № 6126 на ДГС Стара Загора

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара Загора
Първа дата 05.05.2022
Втора дата
Начална цена 84,942.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Процедура „ОТКРИТ КОНКУРС” за възлагане на услугата „сеч, извоз, разкройване, рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина на временен склад, в едно с товарене, транспорт и разтоварване на дървесина франко дома на клиента“, от общински горски територии-обект №225124

Данни за дървесината

Обект/и № 225124
Дървесен вид здб, бл, мждр, кгбр, цр, ак
Едра 11 куб.м.
Средна 261 куб.м.
Дребна 100 куб.м.
Технологична 759 куб.м.
За огрев 765 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1896 куб.м.