Процедура № 6130 на ДГС Царево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Царево 12.05.2022 53,275.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача ОТКРИТ КОНКУРС „Процедура за възлагане на добив на дървесина в горски територии държавна собственост в териториалния обхват на ТП “ДГС Царево”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2220 чб, бл, мжд, изгр; 61 куб.м. 273 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 1692 куб.м. 0 куб.м. 2035 куб.м.