Процедури

Процедура № 6134 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 17.05.2022
Втора дата
Начална цена 29,163.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/. 1. „Отглеждане на подраста в котлите, чрез отсичане на увредения подраст на „пънче”, отсичане на издънки и нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” 7466дка /обща площ/ - 1969дка /редуцирана площ/

Данни за дървесината

Обект/и № ЛКМ 2/2022
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.