Процедури

Процедура № 6135 на ДГС Сливен

Данни за процедурата

Поделение ДГС Сливен
Първа дата 17.05.2022
Втора дата
Начална цена 9,088.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет сеч, извоз, сортиране и рампиране до временен склад на маркирана дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2232
Дървесен вид широколистни
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 173 куб.м.
За огрев 111 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 284 куб.м.