Процедури

Процедура № 6151 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение ДГС Н. Паничарево
Първа дата 27.05.2022
Втора дата
Начална цена 27,034.08 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет „Възлагане на лесокултурни дейности по подпомагане естественото възобновяване за 2022г. на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №1-ЛКД / 2022
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.