Процедура № 6151 на ДГС Н. Паничарево

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Н. Паничарево 27.05.2022 27,034.08 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача открит конкурс „Възлагане на лесокултурни дейности по подпомагане естественото възобновяване за 2022г. на територията на ТП „ДГС Ново Паничарево“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №1-ЛКД / 2022 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.