Процедури

Процедура № 6158 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 16.06.2022
Втора дата
Начална цена 3,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата публично състезание
Предмет Доста на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП ДГС Гурково.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.