Процедура № 6158 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 16.06.2022 3,000.00 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача публично състезание
Предмет Доста на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП ДГС Гурково.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.