Процедури

Процедура № 6161 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 10.06.2022
Втора дата
Начална цена 19,285.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2220
Дървесен вид чб, бб, бл, цр, срлп
Едра 251 куб.м.
Средна 267 куб.м.
Дребна 5 куб.м.
Технологична 76 куб.м.
За огрев 27 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 626 куб.м.