Процедури

Процедура № 6165 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Тополовград
Първа дата 08.06.2022
Втора дата
Начална цена 3,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет ВЪЗЛАГАНЕ НА ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД ЗА НУЖДИТЕ НА ТП „ДЛС ТОПОЛОВГРАД“

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 100 куб.м.