Процедура № 6167 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Свиленград 02.06.2022 2,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача събиране на оферти с обява Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП ДГС Свиленград

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.