Процедура № 6169 на ДГС Твърдица

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Твърдица 14.06.2022 26,922.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Възлагане на добив на дървесина от териториалния обхват на дейност на ТП "ДГС Твърдица", от обект №2219, включваща разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на маркираната дървесина.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2219 бк, гбр, др, трп 3 куб.м. 105 куб.м. 0 куб.м. 304 куб.м. 455 куб.м. 0 куб.м. 867 куб.м.