Процедура № 6176 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Централно Управление 25.07.2022 08.08.2022 10,199.29 лв. без ДДС Процедури по ЗЛОД Конкурс Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Каваклийка” в района на дейност на ТП „ДГС Чирпан“, обособен със Заповед №РД 48-2/19.01.2017 г. на министъра на земеделието и храните.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.