Процедури

Процедура № 6179 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 30.06.2022
Втора дата
Начална цена 9,600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Покана до определени лица
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Покана до определени лица
Предмет Правно обслужване на ТП ДГС Гурково, с предмет : Възлагане на правни услуги, извън изключенията по чл. 13, ал.1, т. 7 от ЗОП

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.