Процедура № 6179 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 30.06.2022 9,600.00 лв. без ДДС Покана до определени лица Профил на купувача Покана до определени лица
Предмет Правно обслужване на ТП ДГС Гурково, с предмет : Възлагане на правни услуги, извън изключенията по чл. 13, ал.1, т. 7 от ЗОП

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.