Процедури

Процедура № 6181 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Звездец
Първа дата 28.06.2022
Втора дата
Начална цена 59,850.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина за Обект № 2218

Данни за дървесината

Обект/и № Обект №2218
Дървесен вид чб, дб, цр, гбр, срлп, мжд, бк, кгбр, кл
Едра 129 куб.м.
Средна 8 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 1412 куб.м.
За огрев 564 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2113 куб.м.