Процедури

Процедура № 6194 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение ДГС Свиленград
Първа дата 08.07.2022
Втора дата
Начална цена 20,956.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от горски територии общинска собственост в района на ТП Свиленград –ЛФ -2022 на община Свиленград “ - обект: 21-2

Данни за дървесината

Обект/и № 21-2
Дървесен вид чб,бб
Едра 35 куб.м.
Средна 152 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 617 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 806 куб.м.