Процедури

Процедура № 6199 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 08.07.2022
Втора дата 15.07.2022
Начална цена 22,791.67 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по Закона за държавната собственост
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с явно наддаване за продажба на движими вещи по реда на наредба №7/1997год.
Предмет търг с явно наддаване за продажба на движими вещи, частна държавна собственост, обособени в Обект №1 и представляващи вещи и оборудване на помещения, намиращи се в гр. Приморско, обл. Бургаска, улица „Трети март“ № 82а, в сграда с идентификатор 58356.503.295 по КККР на гр. Приморско

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.