Процедури

Процедура № 6204 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 01.08.2022
Втора дата 15.08.2022
Начална цена 16,710.28 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Драганата” в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“, обособен със Заповед №706/ 19.05.2009 г. на председателя на Държавна агенция по горите.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.