Процедури

Процедура № 6216 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 15.08.2022
Втора дата 29.08.2022
Начална цена 31,974.15 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Царевец” в района на дейност на ТП „ДГС Котел“, обособен със Заповед №РД 48-50/28.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.