Процедури

Процедура № 6222 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Централно Управление
Първа дата 18.08.2022
Втора дата 01.09.2022
Начална цена 5,832.23 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури по ЗЛОД
Профил на купувача
Вид на процедурата Конкурс
Предмет Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Мандра баир” в района на дейност на ТП „ДГС Айтос“, обособен със Заповед №РД 48-33/30.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.