Процедура № 6222 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 18.08.2022 01.09.2022 5,832.23 лв. без ДДС Процедури по ЗЛОД Конкурс
Предмет Заповед за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Мандра баир” в района на дейност на ТП „ДГС Айтос“, обособен със Заповед №РД 48-33/30.08.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.