Процедури

Процедура № 6231 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение ДЛС Ропотамо
Първа дата 08.08.2022
Втора дата
Начална цена 8,734.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект 2212-общинска горска територия

Данни за дървесината

Обект/и № 2212
Дървесен вид чб, чдб, бл, цр, ак,мжд,кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 266 куб.м.
За огрев 131 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 397 куб.м.