Процедура № 6231 на ДЛС Ропотамо

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Ропотамо 08.08.2022 8,734.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина от обект 2212-общинска горска територия

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2212 чб, чдб, бл, цр, ак,мжд,кгбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 266 куб.м. 131 куб.м. 0 куб.м. 397 куб.м.