Процедура № 6238 на ДЛС Тополовград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДЛС Тополовград 11.08.2022 72,804.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Възлагане на добив – сеч и извоз на дървесина до временен склад в обекти №№2228, 2229, 2230 и 2231 от ЛФ-2022г., находящи се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДЛС Тополовград”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2228, 2229, 2230 и 2231 бл, цр, ак, глдч 15 куб.м. 107 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 2065 куб.м. 0 куб.м. 2223 куб.м.