Процедури

Процедура № 6249 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 19.08.2022
Втора дата
Начална цена 60,200.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от об. 42 и об. 43- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № № 42 и № 44
Дървесен вид цр, бл, кгбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 415 куб.м.
За огрев 1305 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1720 куб.м.