Процедури

Процедура № 6251 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 22.08.2022
Втора дата
Начална цена 8,743.30 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 224132
Дървесен вид бк
Едра 66 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 32 куб.м.
За огрев 24 куб.м.
ОЗМ 91 куб.м.
Всичко 213 куб.м.