Процедура № 6253 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Котел 18.08.2022 1,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача събиране на оферти с обява „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др., необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Котел”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.