Процедури

Процедура № 6253 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 18.08.2022
Втора дата
Начална цена 1,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява
Предмет „Изработка и доставка на формуляри по ЗГ, ЗЛОД и др., необходими бланки по задание на Възложителя за срок от 12 месеца за нуждите на ТП ДГС Котел”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.