Процедури

Процедура № 6255 на ДГС Котел

Данни за процедурата

Поделение ДГС Котел
Първа дата 23.08.2022
Втора дата
Начална цена 30,988.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет открит конкурс за добив на дървесина от обект № 36- ТП "ДГС Котел"

Данни за дървесината

Обект/и № 36
Дървесен вид бк, гбр
Едра 71 куб.м.
Средна 7 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 94 куб.м.
За огрев 620 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 792 куб.м.