Процедури

Процедура № 6262 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.08.2022
Втора дата
Начална цена 23,190.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2247.

Данни за дървесината

Обект/и № 2247
Дървесен вид бл,здб,цр,гбр,мжд
Едра 58 куб.м.
Средна 1 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 217 куб.м.
За огрев 304 куб.м.
ОЗМ 46 куб.м.
Всичко 625 куб.м.