Процедури

Процедура № 6263 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение ДГС Малко Търново
Първа дата 25.08.2022
Втора дата
Начална цена 3,750.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане дейностите: товарене, транспорт и разтоварване на дърва за огрев за собствени нужди

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 150 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 150 куб.м.