Процедури

Процедура № 6265 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.08.2022
Втора дата
Начална цена 12,141.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2248.

Данни за дървесината

Обект/и № 2248
Дървесен вид бл,цр
Едра 8 куб.м.
Средна 22 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 132 куб.м.
За огрев 166 куб.м.
ОЗМ 27 куб.м.
Всичко 333 куб.м.