Процедури

Процедура № 6267 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.08.2022
Втора дата
Начална цена 14,824.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2250.

Данни за дървесината

Обект/и № 2250
Дървесен вид бл,цр,мжд
Едра 0 куб.м.
Средна 59 куб.м.
Дребна 26 куб.м.
Технологична 202 куб.м.
За огрев 173 куб.м.
ОЗМ 14 куб.м.
Всичко 389 куб.м.