Процедура № 6275 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6275 на ДГС Гурково от 14.09.2022 е прекратена!
ДГС Гурково 14.09.2022 10,000.00 лв. без ДДС Публично състезание Профил на купувача Публично състезание
Предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.