Процедури

Процедура № 6275 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 14.09.2022
Втора дата
Начална цена 10,000.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Публично състезание
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Публично състезание
Предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 1 (един) брой котел на твърдо гориво”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.