Процедура № 6291 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 19.09.2022 118,532.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс по чл. 38
Предмет Възлагане на добив на дървесина включваща сеч, извоз на временен склад, сортиране и рампиране на прогнозно количество маркирана дървесина, на местни търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ и чл. 38, ал. 2, т. 1 от Наредбата, от държавни горски територии - обект №2220

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2220 бк, здб, гбр, кл, трп, явор 784 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 0 куб.м. 2034 куб.м. 229 куб.м. 3084 куб.м.