Процедури

Процедура № 6296 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.09.2022
Втора дата
Начална цена 31,530.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2251.

Данни за дървесината

Обект/и № 2251
Дървесен вид цр,бл,здб,кгбр,пкл,мжд,срлп
Едра 26 куб.м.
Средна 72 куб.м.
Дребна 37 куб.м.
Технологична 350 куб.м.
За огрев 409 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 785 куб.м.

Документи