Процедури

Процедура № 6297 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.09.2022
Втора дата
Начална цена 113,390.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2252.

Данни за дървесината

Обект/и № 2252
Дървесен вид ак
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 3335 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3335 куб.м.

Документи