Процедури

Процедура № 6298 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.09.2022
Втора дата
Начална цена 19,685.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2253.

Данни за дървесината

Обект/и № 2253
Дървесен вид бб,гбр,избк,цр,пкл
Едра 17 куб.м.
Средна 3 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 201 куб.м.
За огрев 272 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 490 куб.м.

Документи