Процедури

Процедура № 6299 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 26.09.2022
Втора дата
Начална цена 15,544.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2254.

Данни за дървесината

Обект/и № 2254
Дървесен вид цр,бл
Едра 18 куб.м.
Средна 11 куб.м.
Дребна 17 куб.м.
Технологична 177 куб.м.
За огрев 223 куб.м.
ОЗМ 34 куб.м.
Всичко 452 куб.м.

Документи