Процедури

Процедура № 6301 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение ДГС Гурково
Първа дата 26.09.2022
Втора дата
Начална цена 600.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Извършване на годишни технически прегледи на МПС /вкл. на газови и метанови уредби/, за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.