Процедури

Процедура № 6303 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 28.09.2022
Втора дата
Начална цена 56,620.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2224
Дървесен вид бл, цр, кгбр
Едра 118 куб.м.
Средна 180 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 98 куб.м.
За огрев 1162 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1558 куб.м.