Процедура № 6303 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 28.09.2022 56,620.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2224 бл, цр, кгбр 118 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 98 куб.м. 1162 куб.м. 0 куб.м. 1558 куб.м.